va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Het Ondernemingsloket Formalis

De Kruispuntbank van Ondernemingen

kent aan elke onderneming en elke zelfstandige een uniek identificatienummer (het ondernemingsnummer) toe. Naast dit ondernemingsnummer bevat deze databank ook de overeenkomstige identificatiegegevens (naam, adres,.) van elke onderneming. Dankzij het uniek identificatienummer zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen. De informatie-uitwisseling tussen deze administraties zal gebeuren via de Kruispuntbank.

Het officieel erkend ondernemingsloket

werd opgericht in het kader van het WER boek III, ter uitvoering van de algemene modernisering van de openbare diensten, om de administratieve verplichtingen van bestaande ondernemingen te vereenvoudigen en de fasen bij de oprichting en het opstarten van een nieuwe onderneming te optimaliseren.

Het ondernemingsloket is nu het enige loket om de formaliteiten te vervullen die vroeger door het Handelsregister en de Kamer voor Ambachten en Neringen werden behartigd.

Opdrachten van het ondernemingsloket

De voorwaarden tot toegang tot het beroep verifiëren.  Het loket onderzoekt of de vereiste ondernemersvaardigheden aanwezig zijn.
  
De commerciële- en ambachtsondernemingen inschrijven bij de KBO die het ondernemingsnummer toekent.  Dit nummer vervangt het handelsregisternummer, het BTW-nummer en in de toekomst ook het RSZ-nummer.
  
Bijkomende diensten verlenen zoals advies en begeleiding alsook formaliteiten vervullen zoals de aanvraag tot inschrijving bij de BTW, de RSZ of het aanvragen van vergunningen.

Waarom FORMALIS ?

Om de verplichtingen, op juridisch, economisch en sociaal vlak, van bestaande ondernemingen op één enkele plaats uit te voeren en de nodige stappen te ondernemen om zelfstandig te worden of een onderneming op te richten.

Met haar 34 loketten baat de vzw FORMALIS het op één na hoogste aantal kantoren uit.  Zij is ook één van de weinige loketten die een evenwichtige spreiding van hun kantoren hebben over het hele land.

Bestaande ondernemingen, startende zelfstandigen of zelfstandigen die een onderneming oprichten kunnen nu een gecentraliseerde en zeer uitgebreide dienstverlening (dankzij het partnership) genieten dichtbij huis.

De vzw FORMALIS werd erkend als ondernemingsloket bij Ministerieel Besluit van 11 juni 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003.

 

Top