va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Tarieven - januari 2018

 

Tarieven, taxen inbegrepen

 
COMMERCIELE ONDERNEMINGEN

A. INSCHRIJVING 

1

Inschrijving van een handels- of ambachtsonderneming 

87,00 €

Bevat één ingeschreven vestigingseenheid

2

Inschrijving van een bijkomende vestigingseenheid 

87,00 €

Per ingeschreven vestigingseenheid

B. WIJZIGING AANGAANDE DE ONDERNEMING 

1

Toevoeging, schrapping of vervanging van de personen die de ondernemingsvaardigheden bewijzen 

87,00 €

  

2

Wijziging van de aanvangsdatum van een handels- of ambachtsonderneming 

87,00 €

  

3

Wijziging van de stopzettingsdatum van een handels- of ambachtsonderneming 

87,00 €

  

C. WIJZIGING AANGAANDE DE VESTIGINGSEENHEID 

1

Toevoeging, schrapping of vervanging van de economische activiteiten van een vestigingseenheid 

87,00 €

Per gewijzigde vestigingseenheid

2

Wijziging van de aanvangsdatum van een vestigingseenheid 

87,00 €

Per gewijzigde vestigingseenheid

3

Wijziging van de stopzettingsdatum van een vestigingseenheid 

87,00 €

Per gewijzigde vestigingseenheid

4

Wijziging van de localisatie van een vestigingseenheid 

87,00 €

Per gewijzigde vestigingseenheid

D. DOORHALING 

1

Stopzetting van een handels- of ambachtsonderneming 

87,00 €

Per doorgehaalde vestigingseenheid

2

Stopzetting van een vestigingseenheid 

87,00 €

Per doorgehaalde vestigingseenheid

E. COMBINATIES 

1

Alle combinaties van B1, B2 en B3 

87,00 €

  

2

Alle combinaties van A2, C1, C2, C3, C4 en D2 

87,00 €

Per ingeschreven, gewijzigde of doorgehaalde vestigingseenheid 

3

Alle combinaties van elementen van E1 met elementen van E2 

87,00 €

Per ingeschreven, gewijzigde of doorgehaalde vestigingseenheid 

  

NIET-COMMERCIELE ONDERNEMINGEN

1

Eerste inschrijving van een niet-commerciële onderneming  

Gratis

 

2

Herinschrijving, wijziging, doorhaling van een niet-commerciële onderneming  

87,00 €

 

 

UITTREKSELS UIT DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

1

Officieel uittreksel ter gelegenheid van een inschrijving, wijziging, doorhaling 

gratis

Inbegrepen in de wettelijke handeling. 

2

Officieel uittreksel van elke andere onderneming 

12,50 €

 

3

Gecertificeerd uittreksel

20 €

 

 

VERVANGENDE ONDERNEMER

1

Inschrijving in het register van vervangende ondernemers 

33,50 €

Voor reeds ingeschreven ondernemingen

 

KAARTEN VOOR AMBULANTE HANDEL of voor KERMISACTIVITEITEN

1

Machtiging als werkgever

150 €

Toekenning

2

Machtiging als werkgever

50 €

Wijziging, vervanging

3

Machtiging als aangestelde A (ambulante handel) 

100 €

Toekenning, wijziging, vervanging

4

Machtiging als aangestelde-verantwoordelijke (foorkramers) 

100 €

Toekenning, wijziging, vervanging

5

Machtiging als aangestelde B (ambulante handel) 

100 €

Toekenning voor onbepaalde duur

6

Machtiging als aangestelde B (ambulante handel) 

50 €

Toekenning voor bepaalde duur

7

Machtiging als aangestelde B (ambulante handel) 

50 €

Wijziging, vervanging

 

BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN (buiten EG)

1

Beroepskaart

140 €

Aanvraag

2

Geldigheidsduur

90 €

Per jaar geldigheid

 

B T W

1

Formaliteiten voor de identificatie (604a) 

60,50 €

 

2

Formaliteiten voor een wijziging (604b) 

30,25 €

 

3

Formaliteiten voor de stopzetting (604c)

30,25 €

 

 

 

 

 

 

FORMALITEITEN

1

Identificatie EDRL - Identificatie van een dienstverlener 

87,00 €

 

2

Licentie Beenhouwer-Spekslager (niet meer in Vlaanderen vanaf 01/01/2018)

60,50 €

 

3

Inspectie van de voedselketen - FAVV 

60,50 €

 

4

Verklaring Limosa

84,70 €

 

 

5 Inschrijvingsrecht syndicus 87,00 €  

 

 

DIVERSEN

1

Correctie van anomalieën

48,40 €

Kan ook gratis rechtstreeks bij KBO

2

Bewijs van ondernemingsvaardigheden buiten KBO 

60,50 €

Bij negatief resultaat : 36.30€

3

Neerlegging ter griffie

72,60 €

Buiten griffie- en publicatiekosten

4

Consultatie

60,50 €

 

5

Mobiel loket

80 €

 

6

Audit & Consulting

121 €

Uurtarief

 

 

 

 

Januari 2018

Top