va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Handelsondernemingen

Als je handelaar wordt, moet je aantonen dat je voldoende kennis hebt van het bedrijfsbeheer. Voor bepaalde beroepen moet je ook specifieke beroepskennis hebben (zie hieronder).

Beschik je zelf niet over de nodige kennis van het bedrijfsbeheer, dan kan je ook iemand anders vragen om een bewijs van zijn of haar kennis te leveren.

In een onderneming natuurlijk persoon gaat het dan om één van volgende personen:

  • je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende partner, of je partner met wie je al minstens 6 maanden samenwoont,
  • iemand van je familie (beperkt  tot familieverband in de derde graad),
  • een werknemer die instaat voor het dagelijkse beheer.

In een vennootschap moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur bewijzen dat hij of zij over basiskennis van het bedrijfsbeheer beschikt. In het kader van een BVBA of GCV is dit de zaakvoerder, in een NV en een CVA de afgevaardigd bestuurder.

Als de persoon die voor jou de nodige ondernemersvaardigheden bewijst je onderneming verlaat, heb je 6 maanden de tijd om zelf je ondernemingsvaardigheden te bewijzen, of dat via een andere persoon te doen.

Gereglementeerde beroepen?

10 beroepen zijn gereglementeerd in Vlaanderen en vereisen een specifieke beroepsbekwaamheid.

Bouwsector

Top