va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Eén-loket (Point of Single Contact - PSC)

 

            zie ook "Nuttige Adressen"

  Het Europees één-loket heeft betrekking op alle Belgische of Europese zelfstandigen, KMO's en ondernemingen. Het één-loket zal de vestiging van een Belgische of Europese onderneming in België of in een ander land van de Gemeenschap vergemakkelijken en zal ervoor zorgen dat de dienstverlening eenvoudigweg over de grenzen kan worden uitgevoerd.

 

  If you want to set up a business in Belgium from within your homecountry and you want to know which procedures to follow, send us a mail at Eurocontact@formalis.be for a free answer.

Top