va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Professionele kennis bewijzen : Lichaamsverzorging

Lichaamsverzorging

 

Hiertoe behoren de volgende beroepen:

Kapper:

Het verzorgen van het hoofdhaar, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken.

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 3 jaar in bijberoep of deeltijds, of 2 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Schoonheidsspecialist:

Het verzorgen van het menselijk lichaam, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken, ook het epileren en de semi-permanente make-up.

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 5 jaar in bijberoep of deeltijds, of 3 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Voetverzorger:

Het verzorgen van de voeten, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken of wanneer voor de verzorging geen tussenkomst of voorschrift nodig is van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 2 jaar in bijberoep of deeltijds, of 1 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Masseur:

Het masseren van het menselijk lichaam, met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord.

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 2 jaar in bijberoep of deeltijds, of 1 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Opticien:

  •  Het verkopen, het onderhouden en het herstellen van artikelen om het zicht van de mens te verbeteren of te compenseren
  •  Het verkopen, het onderhouden en het herstellen van kunstogen

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 8 jaar in bijberoep of deeltijds, of 5 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Dentaaltechnicus:

Het vervaardigen of herstellen van tandprothesen of apparaten voor orthodontische verbeteringen en in het algemeen alle apparaten bestemd om de tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen.

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 8 jaar in bijberoep of deeltijds, of 5 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Begrafenisondernemer:

Het uitvoeren van één of meer van de volgende activiteiten, die betrekkinghebben op het stoffelijk overschot:

¨        Het opbaren en verzorgen van de lijktooi en het uitvoeren van de bewaringszorgen

¨        Het zorgen voor het vervoeren van het stoffelijk overschot

¨        Het uitvoeren, verzorgen en organiseren van de begrafenisplechtigheid tot op de begraaf- of de crematieplaats, volgens de plaatselijke, godsdienstige en filosofische gebruiken en de wil van de overledene of de familie

Beroepskennis kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring. Het gaat dan om 3 jaar in bijberoep of deeltijds, of 2 jaar in hoofdberoep of voltijds, en dit binnen de laatste 15 jaar.

 

Top