va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Partnerscorner

Op deze site vinden boekhouders, accountants, expert-boekhouders, fiscalisten en andere beroepen die zelfstandigen administratief bijstaan in de uitoefening van hun activiteit, tal van informatie waarnaar ze hun klanten kunnen richten.

Het is de bedoeling van FORMALIS om voor de startende zelfstandige, in begrijpbare taal uiteen te zetten, welke administratieve mechanismen in werking treden bij het begin en tijdens hun activiteit en hen bij te staan bij het vervullen van tal van formaliteiten.

Voor de professionele tussenpersonen heeft FORMALIS eveneens tools ter beschikking die, samen met die van haar leden, een breed gamma beslaan van de informatie die nodig is in hun beroep.

Specifiek voor wat het ondernemingsloket betreft, is het mogelijk dat een belangrijk kantoor de inschrijvings-, wijzigings- en stopzettingsgegevens van zijn klanten rechtstreeks via een internettoepassing naar het ondernemingsloket stuurt. FORMALIS-PATRNER is een beveiligde toepassing die vanuit het boekhoudkantoor of vanuit de PC van de klant de gegevens inschrijft in onze databases. Onze loketbediendes werken daarna het dossier met alle zorg af, in samenspraak met hun partner.

Partners die reeds een toegang hebben, kunnen de verbinding hier (ook) openen :

Professionelen die in deze toegang geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met het loket in hun buurt of met filip.verheecke@formalis.be

test

 

Top