va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Het ondernemingsloket voor bestaande ondernemingen

"Ondernemingsloket" wordt dikwijls geassimileerd aan "Startersloket".

Ja maar ...

Bestaande ondernemingen zijn verplicht elke wijziging van adres of van activiteit te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • Wijziging van maatschappelijke zetel van rechtspersonen gebeurt door neerlegging van de beslissing van de Algemene Vergadering op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
  • Wijziging van domicilie van een zelfstandige gebeurt door aangifte van adreswijziging bij de gemeentelijke administratie. De wijziging in de bestanden van het nationaal register brengt automatisch de wijziging mee van de ondernemingsgegevens in de KBO.

Blijft echter de verplichting van elke onderneming om de adreswijziging van de vestigingseenheid te laten registreren alsook de wijziging van activiteiten die in die vestigingseenheid uitgeoefend worden.

Het WER Boek III stelt de onderneming hiervoor verantwoordelijk op straffe van geldboetes. In een extreem geval kan een rechtbank oordelen dat de handelingen die in die activiteit uitgeoefend is, onwettelijk zijn en dus de onderneming in het ongelijk stellen zonder verder de grond van de zaak te beoordelen.

Een bezoek aan het ondernemingsloket dat 87,00 € kost, is dus zeker verantwoord, vergeleken bij alle moeilijkheden die een onwettige situatie met zich kan meebrengen.

Laten we niet vergeten dat meer en meer administraties de KBO raadplegen in de geest die de overheid gewild heeft : "Eén plaats waar de ondernemer slechts één keer zijn gegevens aanpast".

Top