va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

De verantwoordelijkheid van de aangestelde (een praktisch geval)

 februari 2010 - Prov. Luxemburg

De feiten, in het kort

Een onderneming, sarl naar Luxembugs recht met zetel in het Groothertogdom, doet beroep op het diploma van één van zijn twee werknemers om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen bij het ondernemingsloket en vestigt een bijhuis (succursale) in België.

Na twee maanden gaat het hoofdbedrijf met maatschappelijke zetel in het Groothertogdom failliet. De zelfstandige is voor enkele maanden op reis in het buitenland, betaalt zijn personeel niet en laat na zijn BTW aangiftes te verrichten.
De Belgische BTW administratie en de RSZ wenden zich tot de aangestelde, als mandataris belast met het dagelijks bestuur, om BTW aangiftes en RSZ aangiftes in orde te brengen.

Commentaar

Naar ons weten is rechtspraak die de aangestelde verantwoordelijk stelt voor daden van dagelijks beheer zeldzaam of onbekend. Juridisch is het echter volledig correct om te stellen dat de aangestelde in bezit is van een volmacht (ondertekend door de volmachtgever en door de volmachtkrijger) om het dagelijks bestuur van een onderneming waar te nemen. Zijn volmacht dient niet enkel om de onderneming de toegang te verschaffen tot de KBO bij het ondernemingsloket, maar blijft geldig in de toekomst zolang niet één van de twee ondertekende partijen zich expliciet terugtrekt. Al gaat het hier om een werknemer (onder leiding van zijn werkgever), hij heeft van deze de volmacht om in diens plaats een taak te vervulen. 

Conclusie

Voorzichtigheid is geboden wanneer een onderneming beroep doet op een derde om zijn ondernemingsvaardigheden te bewijzen. Het kan handig zijn om vandaag toegang te krijgen tot een handelshoedanigheid, maar die derde kan de ondernemer steeds ter verantwoording roepen voor het beheer van zijn eigen onderneming omdat hij, als volmachthouder, de gevolgen kan dragen van het wanbeheer, zoals in dit geval.  

Top