va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

FORMALIS heeft 34 kantoren over heel het land verspreid

Wie zijn wij?

FORMALIS, erkend ondernemingsloket,

Vervult de verplichtingen op juridisch, economisch en sociaal vlak van zowel starters als van bestaande ondernemingen :

 • geeft advies betreffende de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de vestigingswet,
 • voert de nodige formaliteiten uit ten opzichte van de officiële instanties via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
 • kent het uniek ondernemingsnummer toe,
 • levert kaarten af voor ambulante handel en foorkramers,
 • levert beroepskaarten af voor niet EG onderdanen
 • verzorgt de aanvraag tot identificatie of de schrapping van inschrijving bij de BTW administratie
 • verleent bijstand bij de diverse formaliteiten om een onderneming op te richten of te beheren

 

 

Via zijn partners biedt FORMALIS het meest uitgebreide aanbod van diensten:

Voor alle sectoren:

 • Een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • Een erkend sociaal secretariaat en de bijhorende services
  • Berekening van de lonen
  • Socio-juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechtszaken
  • Selectie en rekrutering van werknemers
  • Training in sociale onderwerpen
 • Een kinderbijslagfonds voor werknemers
 • Een ziekenfonds
 • De diensten van de arbeidsgeneeskunde

Voor de bouwsector:

 • Sociale vragen:
  Sociale regelgeving en regelingen van de bouw
 • Juridische vragen:
  Reglementering van openbare aanbestedingen, relaties met leveranciers, klanten en architecten, specifieke reglementeringen voor de bouw zoals de toegang tot het beroep, de registratie en erkenning
 • Fiscale vragen:
  BTW tarieven, directe belastingen, onroerend goed belastingen, rechten van registratie
 • Economische vragen:
  Formules van de herziening, de premies voor investeringen en formaliteiten voor uitvoer, statistische gegevens, CMK
 • Milieu en normalisatie:
  Milieuvergunningen en bouwvergunningen, reglementering in verband met inert afval, gevaarlijk afval en verpakkingsafval, sanering van verontreinigde bodems en certificaten van kwaliteit en veiligheid
 • Opleidingen:
  Management, specifieke opleidingen voor arbeiders en bedienden, informaticaopleidingen

Top