va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Nieuw vanaf 1 april 2010 : Zelfstandigen - inschrijving

Vanaf 1 april moet elke starter ingeschreven zijn bij een sociale kas vóór hij zijn activiteit begint. De regel die hem 90 dagen tijd gaf is opgeheven.

Ook bestaande zelfstandigen moeten nagaan of de activiteit die ze bij hun aansluiting opgaven aan de sociale kas nog strookt met de realiteit die in de KBO staat.

( zie ook artikel in "Starter" )

Top