va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Studenten : Een bijverdienste als zelfstandige ?

Demonstraties, deur aan deur verkoop.
Stelt men u, student, een job voor als zelfstandige om iets bij te verdienen?

Wees er dan bewust van dat u de regels moet volgen die elke zelfstandige moet doorlopen :

  • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen

 

Studenten van minder dan 25 jaar :

  • die cursussen volgen in een erkende instelling,
  • of die een stage doormaken om te kunnen worden benoemd in een openbaar ambt,
  • of die, hoewel hij/zij geen verplichte cursussen meer volgen, een verhandeling bij het einde van hogere studies voorbereiden,
  • en die nog recht hebben op kinderbijslag,

kunnen, onder bepaalde inkomensvoorwaarden, vragen om fictief gelijkgesteld te worden met zelfstandigen die hun activiteit als bijberoep uitoefenen en geen of een verminderde bijdrage verschuldigd zijn.

 

Hoe hoog mag uw netto belastbaar inkomen zijn?

Het sociaal verzekeringsfonds kan vrijstelling van bijdragen toestaan wanneer de vermoedelijke referte-inkomsten als zelfstandige (in 2015) lager liggen dan 1423,90 EUR per jaar.

Het sociaal verzekeringsfonds kan vermindering van bijdragen toestaan wanneer de vermoedelijke referte-inkomsten als zelfstandige (in 2015) liggen tussen 1423,90 EUR en 6742,06 EUR per jaar. De verminderde kwartaalbijdrage bedraagt dan 359,01 EUR per kwartaal.

In beide gevallen, dus zowel bij vrijstelling als bij vermindering van bijdragen, worden er als zelfstandige geen rechten geopend (pensioen, ziekteverzekering enz.).

Opgelet : om het recht op kinderbijslag te behouden moet de activiteit in sommige gevallen (laatste schoolvakantie) beperkt worden tot minder dan 240 uren per kwartaal 

Ligt uw jaarinkomen boven 12.870,43 EUR, dan wordt u aanzien als een volwaardige zelfstandige in hoofdberoep. U betaalt de volle bijdrage en u opent rechten in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. U moet u inschrijven bij een mutualiteit, uw ouders riskeren de kinderbijslag voor u te verliezen en u niet meer ten laste te kunnen nemen. Misschien is dat de bedoeling, misschien dan ook weer niet?
Vergeet ook niet luik II van uw belastingsaangifte in te vullen, dit tweede deel is specifiek voor zelfstandigen.

 

Top