va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Enkele details omtrent het één-loket

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de erkende ondernemingsloketten (in 2003 opgericht) geven een antwoord op het doel van administratieve vereenvoudiging welke gewenst werd door de federale regering. Een Europese richtlijn, de "Dienstenrichtlijn" genoemd, benadrukt dit doel van vereenvoudiging.

Op 28 december 2009 zal Formalis het uniek contactpunt worden voor de Belgische of Europese ondernemer waar hij alle aanvragen voor formaliteiten in verband met dienstverlening of vestiging in België zal kunnen indienen.

Het uniek loket heeft verscheidene opdrachten die in verschillende niveaus van bevoegdheid kunnen worden verdeeld. Volgens de vergunning (toegang tot het beroep, levensmiddelen, vervoerslicentie, ...) krijgt het loket een specifiek niveau van bevoegdheid:

  • Informatie en tussenpersoon: het loket informeert de onderneming over de vergunning en kan de aanvraag bij de bevoegde administratie indienen in plaats van de onderneming.
  • Informatie en begeleiding: het loket informeert en helpt de onderneming om haar dossier aan te vullen teneinde de aanvraag in te dienen. Daarna informeert het loket over de evolutie van de procedure.
  • Informatie en vergunning: het loket informeert de onderneming en is bevoegd om een uitspraak over de ingediende vergunningsaanvraag te doen.
  •  

    Top