va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Bestaande ondernemingen

 

Art. III.51. § 1. WER Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.

Art XV.77 WER sanctionneert elke overtreding met diverse geldboetes.

Aangezien de KBO de centrale databank is voor diverse administraties, is de kans op depistering van een onregelmatigheid reeel. Aarzel niet om bij de minste twijfel één van onze Formalisloketten te contacteren. Een inlichting kost niets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook in "Starter" voor de gereglementeerde beroepen.
Zie ook in "Nuttige Adressen" voor de organismen die subsidies verlenen.
      In de franstalige pagina's vindt u ook de waalse sites.

Top