va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Testimonial : Waarom naar het loket komen als ik al 10 jaar besta.

Aannemer X die reeds meer dan 10 jaar zijn éénmanszaak in goede banen leidt, kreeg enkele maanden geleden een verwittiging van de FOD Economie dat de activiteiten die hij uitvoert niet stroken met de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hij wordt vriendelijk verzocht zich, binnen de 30 dagen, in regel te stellen. Vermits zijn orderboek volzet is geeft hij voorrang aan zijn klanten en stelt hij een bezoek aan het ondernemingsloket uit. Ook de herinneringsbrief die hij krijgt, negeert hij. Op een dag valt een nieuwe brief in de bus met 750 euro boete. Onze zelfstandige beslist de hulp in te roepen van het team van Formalis.

Voor aannemer X is het verhaal goed afgelopen. Aan de hand van het oud handelsregister en andere documenten is gebleken dat de onregelmatigheid heel snel kon rechtgezet worden. Na analyse van het dossier en een grondig gesprek mocht hij zelfs nog andere activiteiten uitoefenen dan deze die hij actueel aanbiedt. De man is vetrokken met toelatingen die hem nog meer toekomstperspectieven bieden.

Het voorbeeld is niet uniek.

Ondernemingen die hun activiteit willen stopzetten gaan dikwijls over tot de uitverkoop van stocks, van cliënteel e.d. Daarna komen zij naar het ondernemingsloket om de afsluiting te vragen in de KBO. In sommige gevallen heeft Formalis, vooraleer over te gaan tot afsluiting, eerst een grondige studie gemaakt van het potentieel van de de onderneming, die na eerst volledig in orde te zijn gezet, beschikte over verworven rechten zodat zelfs de lege doos nog waarde had om over te laten aan een ondernemer die zelf niet over voldoende kennis beschikte om die handelsactiviteit te beginnen.

Elke loketbediende van Formalis kan hier een eerste en gratis advies geven. Grondige onderzoeken kunnen aangevraagd worden aan Mw Heidi Bulens (02/507.19.24)

 

Top