va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Alles weten over het sociaal statuut als zelfstandige

Onze collega's van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen - GROEP S leggen u in deze bladzijde alles uit.

Opgelet, het gaat hier enkel om het sociaal statuut. Indien deze sociale wetgeving categorieën creeert zoals hoofd- en bijberoep, kennen de andere wetgevingen enkel "de zelfstandige" of "de onderneming". Zij hebben hun eigen uitzonderingen, onderworpen aan hun reglementering.

Indien Frankrijk, bijvoorbeeld, het regime van de "auto-entrepreneur" ingericht heeft, waar zowel de sociale-, fiscale- en BTW-wetgeving in verwerkt zijn, is dit niet het geval in België en wordt elk domein afzonderlijk bekeken.

De zelfstandige in bijberoep geniet aldus van een specifiek sociaal regime, maar zal zich, zoals elke andere zelfstandige, moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en zijn/haar ondernemingsvaardigheden moeten bewijzen. Hij/zij zal moeten kiezen (indien de mogelijkheid openstaat) welk regime de BTW wetgeving hem/haar biedt en hij/zij zal moeten het luik 2 van de inkomstenaangifte, als zelfstandige, invullen (luik 1 is voor de inkomsten als looktrekkende).

Alles weten over het sociaal statuut van de zelfstandigen

Top