va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Vergelijking tussen de bijdragen van Sociale Verzekeringsfondsen.

 

De sociale bijdragen zijn wettelijk vastgesteld en worden door elk sociaal verzekeringsfonds op dezelfde manier berekend.

Algemeen gesteld geldt dat een zelfstandige bijdragen betaalt op zijn netto beroepsinkomen vóór belastingen van :

- 22% tot een tussenplafond van 55.576,94€
- 14,16% tussen deze 55.576,94€ en een absoluut plafond van 81.902,81€
- Boven 81.902,81€ komt er niets meer bij.

Dit is een algemene regel die echter veel uitzonderingen kent. Indien u meer wilt weten met betrekkeing tot uw situatie, dan kunt u even de brochure "Uw rechten en plichten" van het RSVZ nalezen die een hoofdstuk behandelt i.v.m.
de sociale bijdragen van de zelfstandigen (pagina 26).

Boven op deze sociale bijdragen rekent elk verzekeringsfonds een beheerskost. Dit is een deelname van de zelfstandige in de kosten van de werking van het fonds. Aangezien dit aanzien wordt als een terugbetaling van kosten van derden, is hierop geen BTW verschuldigd. Dit percentage wordt berekend op de sociale bijdrage, niet op uw inkomen.
Sociale bijdragen en beheerskosten zijn beroepskosten die de zelfstandige of de onderneming voor 100% fiskaal kan aftrekken.

Group S maakte voor u een vergelijking van de, in 2014 en 2015, geldende tarieven en welke weerslag dit heeft op uw inkomen.
Lees meer over die beheerskosten in de FAQ van het tabblad "Zelfstandige" op de site van Group S.

Top