va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Aanvraagdocumenten voor het loket

U wenst het loket te vragen om voor u een inschrijving, wijziging of stopzetting door te voeren in de KBO?

Maak gebruik van één van onderstaande documenten die u, online, naar het loket doorstuurt van uw keuze (zie adressenlijst)

Bovenaan elk document kunt u het loket van uw keuze aanduiden. Wanneer u op de knop "Beeindigen" drukt, vertrekt uw aanvraag naar het gekozen loket. Vandaag of morgen neemt het loket met u contact op. U kunt met hem of haar afspreken welke documenten u naar welk adres kunt doorscannen.

Bent u geen tussenpersoon, vul dan een 0 of een X in in de twee eerste vakken.

 

U RICHT EEN NIEUWE HANDELSZAAK OP:

  • Inschrijving van een nieuwe handelszaak ( Dynamic PDF )

 

U NEEMT EEN BESTAANDE ZAAK GEHEEL OF GEDEELTELIJK OVER :

  • Overname vestingseenheden handelszaak ( Dynamic PDF )

 

U HAD EERTIJDS EEN HANDELSZAAK - U START OPNIEUW :

  • Herinschrijving vroeger bestaande handelszaak ( Dynamic PDF )

 

U BENT ZELFSTANDIGE OF ONDERNEMER EN U WIJZIGT :

 

U ZET UW ZAAK STOP :

 

 

Top