va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Zelf gluren in de KBO ?

 

 

Public search 

Als onderneming of als privé persoon kunt u gegevens van uzelf of van anderen zelf opzoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
U hebt hier geen enkele machtiging of toelating voor nodig.

Klik hier om Public Search te raadplegen.

 

Private search 

In sommige gevallen kunt u, als onderneming, bepaalde gegevens van uw onderneming wijzigen.
Hiervoor heeft de persoon die dit voor de onderneming doet wel officiële tokens nodig.

Klik hier om Private Search te raadplegen.

Top