Aansluitingsdocumenten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen

 

U start als zelfstandige ?

Vooraleer te beginnen moet u bij het ondernemingsloket FORMALIS langskomen. U moet u tevens aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen Group S

Hier vindt u de aansluitingsdocumenten (en andere) .

Breng het of ze mee naar het ondernemingsloket of bel eerst even voor een rustige afspraak. (Contacten)

 • Aansluitingsdocument als zelfstandige, zaakvoerder, bestuurder of actief vennoot
  Voor bijberoepers hebben wij het bewijs nodig dat u minstens halftijds werknemer of ambtenaar bent. Breng dus een copie van uw arbeidsovereenkomst of van een loonstrook mee.
 • De zelfstandige die van sociaal verzekeringsfonds wil veranderen (Overkomst).
  Mutatie kan maar na 4 volledige kalenderjaren en mits in regel te zijn met alle betalingen. Vul echter nu reeds dit ontslagdocument in en stuur het naar Group S die de opvolging ervan op zich neemt.
 • Aansluitingsdocument voor een rechtspersoon (bv: bvba, nv, cv, vof, …)
  Iedere vennootschap die aan de vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-verblijfshouders is onderworpen, moet, binnen de 3 maanden na neerlegging van de oprichtingsakte, bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.
 • De vennootschap wil van fonds veranderen (Overkomst)
  Elke vennootschap die sinds 3 jaar aangesloten is bij een fonds en in regel is met de betalingen, kan van fonds veranderen indien zij de aanvraag hiervoor doet vóór 30 juni van het jaar dat aan de overkomst voorafgaat.
 • Aansluitingsdocument voor de meewerkende echtgen(o)ot(e)
  Dit is de echtgeno(o)t(e) die wettelijk gehuwd is of wettelijk samenwoont met een partner die een eigen zaak heeft. Hij/zij helpt de partner in diens zaak (minstens 90 dagen/jaar) en hij/zij heeft slechts een beperkt inkomen uit een zelfstandige activiteit en hij/zij heeft geen eigen inkomen uit een niet-zelfstandige activiteit, noch een vervangingsinkomen dat een volwaardige dekking geeft in de sociale zekerheid.

Zoals in belastingsmateries, wordt ook in de sociale bijdragenwetgeving het begrip “hoofdelijk verantwoordelijke” gehanteerd. Zie hiervoor het artikel  omtrent de verantwoordelijkheid van de mandatarissen van vennootschappen. U vindt het in de FAQ van de zelfstandigen op www.groups.be