Huidige situatie: Wie een onderneming opstart moet bewijzen dat hij over voldoende “basiskennis van bedrijfsbeheer” beschikt. Daarnaast moet voor heel wat activiteiten die een onderneming wil uitvoeren eveneens een beroepsbekwaamheid worden bewezen aan de hand van een geschikt diploma of op basis van een aantal jaren praktijkervaring. Men spreekt dan van gereglementeerde beroepen.

Op 9 augustus 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 dat de opheffing van de Koninklijke Besluiten voor bepaalde gereglementeerde beroepen met ingang van 1 januari 2018 regelt.

Concreet betekent dit dat voor de hierna opgesomde activiteiten vanaf die datum de hoger vermelde beroepsbekwaamheid niet meer moet worden bewezen:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorging
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • fietsen
 • motorvoertuigen
 • beenhouwer-spekslager

De afschaffing geldt enkel voor Vlaanderen en gaat pas in vanaf 1 januari 2018.  Start een ondernemer in Vlaanderen nog vóór 1 januari 2018 met een gereglementeerde activiteit, dan zal hij nog steeds beroepsbekwaamheid moeten aantonen tot en met 31 december 2017.

Voor de gereglementeerde beroepen in de bouwsector verandert er voorlopig niets, m.a.w. de beroepsbekwaamheid moet nog steeds aangetoond worden.

Let wel: de ondernemer moet nog steeds de basiskennis van bedrijfsbeheer voorleggen als hij in een van de drie Gewesten wenst te starten.  Voor Vlaanderen zou het bedrijfsbeheer wellicht vanaf 1 september 2018 afgeschaft worden.