De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan uw bedrijf raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Met deze scan kan u alle op u van toepassing zijnde situaties doorlopen en zo de soms onvermoede effecten voor uw bedrijf te ontdekken.

De brexit is niet meer zo ver weg en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Het is daarom zaak om nu al de mogelijke impact voor uw onderneming vast te stellen. Deze scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u bij stil moet staan.

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN