Vóór 1 januari 2015, werd de definitieve bijdrage berekend op het inkomen van het 3e jaar voordien. Vanaf 1 januari 2015 wordt de definitieve bijdrage berekend op de inkomsten van het jaar zelf.

Vermits u uw definitief inkomen nu nog niet kent, moet u, wettelijk, een voorlopige bijdrage betalen. Deze wordt berekend op het geïndexeerd inkomen van 3 jaar terug of op een forfaitair minimum voor de starters. De voorlopige situatie wordt rechtgezet vanaf het moment dat het fonds uw inkomen 2020 gekregen heeft van de fiscale administratie (waarschijnlijk in 2022). Op dat ogenblik deelt het fonds u uw definitieve bijdrage mee en houdt het rekening met de reeds betaalde voorlopige bijdragen.

  • Indien u te veel voorlopige bijdragen betaald hebt, dan krijgt u het teveel zonder intresten terug.
  • Indien u te weinig betaald hebt wordt u gevraagd het tekort bij te passen, zonder verhogingen.

Als u in 2020, hogere inkomsten verwacht dan in 2017, kan u steeds vrije stortingen doen vóór het einde van dit jaar. Deze zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. Om onaangename verrassingen over 2 jaar te vermijden noteert u best, tegen het eind van het jaar, een afspraak met uw boekhouder zodat u een zicht krijgt op uw inkomen 2020.

Voor meer informatie neem contact met uw sociale verzekeringsfonds

U kan simuleren welke bijdragen u zou moeten betalen voor het inkomen dat u veronderstelt te zullen verdienen via de onlinetool eLoket van Group S.