Vennootschappen krijgen meer tijd om zich in te schrijven in UBO-register

Persbericht van 13/02/2019 van Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Vennootschappen krijgen tot eind september de tijd om hun aandeelhouders in te schrijven in het UBO-register. In dat register moeten alle vennootschappen, maatschappen, vzw’s, trusts, fiducieën en stichtingen hun ultimate beneficial owners (UBO) of uiteindelijke begunstigden bekendmaken. De verplichting vloeit voort uit de antiwitwaswet die de vierde antwitwasrichtlijn (EU 2015/849) omzet in Belgisch recht. Weten wie effectief achter een juridische entiteit schuilgaat, is belangrijk om de strijd op te voeren tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

De antitwitwaswet verplicht vennootschappen om de identiteit te registreren van de natuurlijke personen/aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van de belangenin een vennootschap aanhouden (stemrecht of eigendom). Wanneer een andere vennootschap de controle houdt, moet men de achterliggende begunstigden van die vennootschap meedelen. Bij een keten van eigendom zal de informatieplichtige dus telkens alle niveaus van de eigendomsstructuur moeten onderzoeken.

Teveel onduidelijkheden

Van de naar schatting 800.000 tot 1 miljoen rechtspersonen die zich in het UBO-register moeten registreren, hebben tot dusver nog maar 25.000 dat gedaan. Dat is te wijten aan een reeks onduidelijkheden voor ondernemingen. Zo zijn er nog heel wat vragen over het precieze toepassingsgebied van de UBO-registratie. Ook heel wat vzw’s weten nog onvoldoende wat ze allemaal moeten doen. Daarnaast waren er een reeks IT-problemen met de online registratie.

Minister van Financiën Alexander De Croo wil nu dat de FOD Financiën eerst een einde maakt aan de onduidelijkheden en de openstaande vragen beantwoordt. Deze maand zal de FOD een nieuwe FAQ over de UBO-registratie publiceren. Ook de IT-problemen moeten van de baan.

Uitstel tot september

De minister heeft daarom beslist om de deadline voor registratie uit te stellen tot 30 september 2019. Deze datum heeft ook het voordeel dat hij samenloopt met de uiterlijke indieningsdatum van de aangiften voor devennootschapsbelasting. Ook zullen accountants en het notariaat vanaf april een eigen applicatie hebben die gekoppeld zal worden aan het UBO-register en de registratie moet vergemakkelijken.

FAQ

Meer Info over UBO register