Op 1 november is de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden. We komen kort even terug op de veranderingen. Om te beginnen is het wetboek van koophandel opgegaan in het wetboek van economisch recht. Voorts verdwijnen de hoedanigheden “handelsonderneming” en “niet-handelsonderneming”. Die zijn omgezet in de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. Ook nieuw is dat de rechtbank van koophandel voortaan ondernemingsrechtbank heet. Tot slot verdwijnt het begrip “burgerlijke vennootschap”, om plaats te maken voor een neutrale rechtsvorm. Een hele modernisering dus, die ook gevolgen heeft voor de inschrijving bij de KBO

Meer info