De Nationale Bank van België maakte het bestaan bekend van een nieuwe versie van het volledig, het verkort en het micromodel van het gestandaardiseerd formulier voor de neerlegging van de jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten.

Deze nieuwe modellen worden van kracht voor boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2017. Deze modellen zijn gratis beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.