Verplichte registratie van syndicus in de KBO vanaf 1 april 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 verscheen het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad dat de opname van de functie van syndicus in de Kruispuntbank vanaf 1 april 2017 verplicht maakt. Elke Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) moet zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die voor de taak van syndicus werd aangesteld.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk ?

Elke nieuw opgerichte Vereniging van Mede-eigenaars moet zijn syndicus laten registreren in de KBO ten laatste dag vóór hij of zij zijn taak effectief opneemt.

Voor de bestaande VME’s werd een overgangsperiode van een jaar uitgewerkt. Toch is het aan te raden om de registratie van de syndicus zo snel mogelijk te doen. Zo staan de VME en zijn syndicus meteen correct opgenomen.

De registratie van syndicus in de KBO moet via een erkend ondernemingsloket verlopen. Formalis kan voor jou meteen de administratieve formaliteiten in orde brengen.

Wat moet je doen ?

Neem contact op met je lokaal Formalis kantoor. Wij regelen bijgevolg de opname van de functie als syndicus in de KBO.