De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorzag in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden. In het Engels heet zo’n begunstigde een UBO, een Ultimate Beneficial Owner. Dit Belgische UBO-register trad in werking op 31 oktober 2018 en verplicht vennootschappen, vzw’s en stichtingen tot het bijhouden van informatie over hun begunstigden en verplicht bestuurders om deze informatie binnen de maand elektronisch naar het UBO-register te sturen. Voor de eerste invoer (via het MyMinfinPro-portaal) is de deadline echter verruimd tot 31 maart 2019.

Meer info