Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2019

De overgangsperiode betreffende de reglementering omtrent het uitbaten van zonnecentra loopt tot einde 2018. Opgelet: vanaf 1 januari 2019 zal de nieuw reglementering ten volle toegepast worden.

Om de uitbaters te helpen hieraan gevolg te geven, publiceert de FOD Economie een nieuwe gids waarin wordt uitgelegd welke verplichtingen de zonnecentra moeten nakomen.

Meer info

Gids voor de uitbating van zonnecentra – 2019