va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Startersbvba of S-BVBA (Nieuw vanaf 1 juni 2010)

Wet van 12 januari 2010 Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter », B.S., 26 januari 2010, p. 3158, in werking getreden op 1 juni 2010 door het K.B. van 27 mei 2010 (B.S. 31/05/2010).

In het kort, de grote lijnen van deze wijziging :

 • De BVBA mag enkel door natuurlijke personen opgericht worden
 • Ze mag opgericht worden zonder kapitaal (minimum 1 Euro om te beginnen)
 • U hebt 5 jaar om fondsen te vinden teneinde aan het wettelijk minimumkapitaal te geraken van18.550 € dat voor de oprichting van een BVBA vereist is
 • U moet uw financieel plan laten opstellen door (of onder leiding van) een door de Koning erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor
 • Indien uw BVBA winst maakt, moet minstens 25% ervan dienen om het kapitaal op te bouwen
 • De aandeelhouders zijn solidair verantwoordelijk voor het verschil tussen het volstort kapitaal en 18.550 € ingeval van faillissement
 • De vermelding S-BVBA moet duidelijk vermeld staan in briefhoofden, facturen en publiciteit

 

Nochtans enkele opmerkingen :

 1. De wet wijzigt hierbij enkele regels inzake de BVBA, zij creert geen nieuwe vorm van rechtspersoon. Dit betekent dan ook dat de S-BVBA onderhevig is aan alle regels van de BVBA, maar mits enkele modaliteiten.
  Eén van die regels inzake BVBA bepaalt dat de aandeelhouders altijd solidair aansprakelijk zijn wanneer de BVBA ondergekapitaliseerd is.
  Een S-BVBA is, per definitie, ondergekapitaliseerd. De solidaire aansprakelijkheid van de vennoten zou dus, in principe, altijd spelen. In dit geval is de grens tussen de zelfstandige als fysiek persoon en de S-BVBA flinterdun.
 2. Zoals elke andere onderneming zal de S-BVBA beroep moeten doen op financieringen en investeringskredieten. Welke bank financiert een onderneming zonder kapitaal?

Het advies van Formalis :

Bezin eer je begint ! Bespreek dit punt eerst grondig met uw notaris, uw boekhouder, accountant of fiscalist.

Top