va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Vervangende ondernemer (nieuw vanaf 1 juli 2010)

De vervangende ondernemer : een nieuw statuut

De wet van 28 april 2010 voert een Register van vervangende ondernemers in dat zelfstandigen, die door omstandigheden verhinderd zijn hun activiteiten verder te zetten, toelaat om een "vervangende ondernemer" aan te duiden die de continuïteit van hun onderneming verzekert.

De kandidaat vervangende ondernemer moet ingeschreven zijn in het Register van vervangende ondernemers en in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wanneer de uitvoering van het eerste vervangingscontract begint. Hij mag zich enkel inschrijven voor activiteiten die hij bij zijn inschrijving in de KBO opgegeven heeft.

Dit vervangingscontract tussen beide ondernemers moet het volgende vermelden:

  • het ondernemingsnummer dat toegekend wordt aan de vervangende ondernemer
  • de voorziene duur van de vervanging
  • de verwijzing naar de wet van 28 april 2010, die de wettelijke basis vormt van het vervangingscontract
  • de rechtshandelingen die de vervangende ondernemer kan stellen in naam van voor rekening van de te vervangen zelfstandige.

Het register is enkel bestemd voor ondernemingen natuurlijke persoon van het type "handelaar" of "niet-handelaar".

Maximumduur van 30 dagen

Het contract mag niet langer duren van 30 dagen maar mag wel verlengd worden ingeval van ziekte, ongeval of zwangerschap. Andere periodes van inactiviteit kunnen in aanmerking genomen worden om deze periode van 30 dagen te verlengen, maar moeten nog bepaald worden via koninklijk besluit.

Geen andere professionele activiteit

De vervangen zelfstandige zal voor de duur van het vervangingscontract zijn gewoonlijke beroepsactiviteit niet mogen uitoefenen, noch een andere beroepsactiviteit.

Formaliteiten

De kandidaten vervangende ondernemers moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en nadien in het Register van vervangende ondernemers. Dit kunnen ze vragen bij het ondernemingsloket Formalis.

Inschrijvingskosten

Indien de inschrijving in de KBO gebeurt op hetzelfde moment als de inschrijving in het Register van vervangende ondernemers, zal de ondernemer enkel zijn inschrijving bij de KBO moeten betalen (85,50 € - tarief 2017).

Indien de inschrijving in het Register plaatsvindt na de inschrijving in KBO, bedraagt het inschrijvingsrecht 33,00 €.

De hernieuwing van de inschrijving en de uitschrijving zijn gratis.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen treden in werking op 1 juli 2010. De uitvoerende Koninklijke besluiten moeten wel nog gepubliceerd worden.

Top