• FR
 • EN
 • DE
va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Ik ben student en ik wens een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Moet ik sociale bijdragen betalen?

Wat is het statuut van student-zelfstandige? 

Het statuut van student-zelfstandige laat studenten toe een lagere sociale bijdragenregeling te genieten als hun inkomen als zelfstandige lager is dan 13.296,25 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar (in 2017).

Drie mogelijkheden:

 • Uw inkomen is lager dan 6.648,12 euro per jaar : U moet geen enkele bijdrage betalen.
 • Uw inkomen ligt tussen 6.648,12 euro en 13.296,25 euro : U betaalt een verminderde bijdrage.
 • Uw inkomen is hoger dan 13.296,25 euro : U betaalt bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, u betaalt dus een bijdrage die minstens 708,01 euro per kwartaal bedraagt.

De eerste drie volledige jaren activiteit, zult u, bij gebrek aan definitieve bekende inkomsten, een forfaitaire voorlopige bijdrage van 78,33 euro (eerste jaar van zelfstandige activiteit) per kwartaal moeten betalen.

U kunt echter vragen om uw bijdragen te verhogen of te verlagen, als u een duidelijker idee heeft van uw inkomsten.

Wanneer uw werkelijk inkomen voor die jaren gekend is, zullen de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden.


Wat zijn de voorwaarden om het statuut van student-zelfstandige te bekomen?

 • Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
 • Studies volgen in een onderwijsinstelling en eventueel begeleid worden door deze instelling bij een ondernemingsproject.
 • Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
 • Regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen. Als u uw zelfstandige activiteit voortzet zonder regelmatig de lessen te volgen of na de stopzetting van uw studies, dreigt u het statuut van student-zelfstandige te verliezen. U kunt dan automatisch worden beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep en dan moet u een bijdrage betalen die minstens 708,01 euro per kwartaal bedraagt. Om dat te vermijden, moet u ons onmiddellijk informeren als u geen regelmatige student meer bent.
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder enige gezagsverhouding met een werkgever.

Welke gevolgen zijn er voor uw ouders inzake terugbetaling van gezondheidszorgen en kinderbijslag?

Twee mogelijkheden :

 • Uw inkomen is lager dan 6.648,12 euro (in 2017): U blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.
 • Uw inkomen ligt tussen 6.648,12 euro en 13.296,25 euro : U blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Het fonds voor de betaling van de kinderbijslag zal u echter ondervragen over de omvang van uw zelfstandige activiteit.

Meer info? Contacteer uw ziekenfonds of het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag aan uw ouders uitbetaalt.

Het statuut van student-zelfstandige geeft u, wanneer u geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag voor uw kinderen en mantelzorguitkering.

Welke gevolgen zijn er inzake belastingen?

Als de inkomsten van uw zelfstandige activiteit lager zijn dan 6.535 euro bruto (in 2016), dan blijft u fiscaal ten laste van uw ouders.

Zoals elke belastingplichtige zal u bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van uw activiteit. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedraagt deze som 7.420 euro. Als uw inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, zult u in principe geen belastingen moeten betalen.

Meer info? Raadpleeg de sites van de FOD Financiën :

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student

Top