Over formalis

Het loket Formalis

Formalis maakt uw leven echt eenvoudiger

Als erkend ondernemingsloket verzekert Formalis u dat het uw leven eenvoudiger maakt. Dit is niet zomaar een slogan. Bewijs hiervan zijn 34 gedecentraliseerde kantoren, een hele reeks diensten, de ene al wezenlijker dan de andere … en een revolutionaire ONLINE  tool!

Formalis is een erkend ondernemingsloket,  opgericht op 30 mei 2003 en ontsproten uit een partnerschap tussen 2 groepen:

  • de groep Bouw: samengesteld uit Embuild,  de lokale verenigingen Embuild de erkende sociale secretariaten ontstaan uit de lokale verenigingen
  • en Group S: sociaal secretariaat en sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Dit unieke contactpunt voor elke ondernemer werd gedecentraliseerd in 34 kantoren verdeeld over het hele land. Deze vrijwillige nabijheid blikt een van de grootste troeven te zijn van de apolitieke vzw.

Formalis vervult juridische, economische en sociale taken die het leven van starters en bestaande ondernemingen eenvoudiger maken.

Opdrachten van het ondernemingsloket

De toegangsvoorwaarden tot het beroep controleren. Het loket onderzoekt het bestaan van de vereiste vaardigheden.

Handels- en ambachtsondernemingen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die een ondernemingsnummer toekent. Dit nummer vervangt het handelsregisternummer, het btw-nummer en, in de toekomst, het RSZ-nummer.

Andere diensten verstrekken zoals advies en begeleiding, het vervullen van formaliteiten zoals de aanvraag tot inschrijving bij de btw en de RSZ of de aanvraag van vergunningen.

Wat kan Formalis voor u doen?

Uw onderneming inschrijven bij de KBO

  • Nagaan af u specifieke vergunningen nodig hebt  en u hierover informeren
  • Zorgen voor uw aansluiting, of eventueel die van uw onderneming, bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van Group S
  • U begeleiden en u adviseren over uw rechten en plichten als zelfstandige
  • Zorgen voor de identificatie bij de btw, indien nodig

Vergeet niet elke administratieve wijziging met betrekking tot uw onderneming mee te delen aan uw dossierbeheerder bij Formalis. U bent er namelijk toe gehouden de volgende wijzigingen mee te delen

  • Adresverandering van uw vestigingseenheid
  • Wijziging van uw activiteit
  • Verandering van zaakvoerder of bestuurder
  • Stopzetting