Wat zijn de voorwaarden om zelfstandige te zijn?

  • 18 jaar of ouder zijn
  • Over zijn burgerrechten beschikken
  • Juridisch bekwaam zijn
  • Belg of burger van de Europese economische ruimte (EER) zijn

De Europese economische ruimte groepeert alle Europese lidstaten alsook Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

U bent geen burger van een lidstaat van de EER? Neem dan contact op met het ondernemingsloket Formalis om een beroepskaart te bekomen.

Afhankelijk van de regio waar het bedrijf is gevestigd, moet de toegang tot het beroep worden bewezen: basiskennis en / of beroepskennis

Basiskennis bedrijfsbeheer (voor handelsondernemingen)

Deze kennis kan worden bewezen via een diploma of beroepservaring.

Sinds 1 september 2018 werden de basiskennis in Vlaanderen afgeschaft. 

Wallonië

Syllabus de préparation pour la connaissance de gestion de base pour participer à l’examen du Jury Central.

Beroepskennis

Voor bepaalde beroepen moet u ook beroepskennis bewijzen. Alles is afhankelijk van het gewest waar u gevestigd bent.

In Vlaanderen: Sinds 1 januari 2019 is het niet meer verplicht toegang tot het beroep te hebben  bouwsector inbegrepen.

Meer info op

Aarzel niet inlichtingen te vragen aan uw dossierbeheerder bij Formalis.

De beroepskennis kan ook worden bewezen via een diploma of beroepservaring.

 

Beroepskennis in Wallonië en Brussel:

 

!  Sinds 1 januari 2019 werden in Wallonie beroepskennis voor 5 beroepen afgeschaft : lager-groothandelaar, Droogkuiser-verver, Masseur, Pedicure en Dentaaltechnicus.  Uw dossierbeheerder bij Formalis is op de hoogte van de laatste wijzigingen. Aarzel niet hem te raadplegen.

 

Beroepskennis in Vlaanderen :

Sinds 1 januari 2019 werden de beroepskennis voor alle regelementeerde beroepen in Vlaanderen afgeschaft. 

 

! De wetgeving inzake te vervullen voorwaarden en formaliteiten voor het opstarten van een onderneming kan evolueren. Uw dossierbeheerder bij Formalis is op de hoogte van de laatste wijzigingen. Aarzel niet hem te raadplegen.

 

Meer info op : VLAIO

Specifieke regels

Voor vrije intellectuele en dienstverlenende beroepen zijn er specifieke regels van toepassing. U moet dan erkend zijn door een Orde, een Instituut, een Kamer enz.  Voor deze ondernemingen moet geen kennis van bedrijfsbeheer worden bewezen.

Zie ook : Guidance | FOD Economie (fgov.be)

  • Moet u andere vergunningen bekomen alvorens te starten (FAVV, ambulante handel, kermisactiviteiten enz.) ?

Alles hangt af van het type activiteit dat u wenst uit te oefenen. De reglementering verschilt van gewest tot gewest:

In Wallonië:

In Brussel :

In Vlaanderen :

Ook hier kan uw dossierbeheerder bij Formalis u helpen.

Vergeet niet rekening te houden met de inschrijvingstermijn voor zelfstandigen!