Wat zijn de administratieve formaliteiten?

Opening van een bankrekening

Alvorens uw eigen zaak op te starten en zelfstandige te worden, moet u een nieuwe professionele zichtrekening openen bij een in België gevestigde financiële instelling.

U moet het bankrekeningnummer en de naam van de gekozen bank vermelden op al uw commerciële documenten (brieven, facturen, …).

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Wanneer u een onderneming opricht, moet u ze inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen  (KBO). Deze formaliteit geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Kom langs bij een van onze ondernemingsloketten om deze stap te ondernemen en ontvang uw ondernemingsnummer.

Wat moet u meebrengen?

  • een bewijs van uw basiskennis bedrijfsbeheer
  • een bewijs van uw beroepskennis, indien nodig
  • het nummer van uw professionele bankrekening
  • de voorafgaande vergunningen, indien nodig

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Voor uw eigen sociale bijdragen

Is een zelfstandige gedekt bij ziekte of invaliditeit? Ontvangt hij een pensioen voor zijn oude dag? Het antwoord is ja!

Zoals een werknemer moet ook een zelfstandige sociale bijdragen betalen. Terwijl deze bijdragen voor een werknemer automatisch op zijn brutoloon worden ingehouden, moet de zelfstandige ze  om de drie maanden betalen. Sluit u aan bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S om aan deze verplichting te voldoen. Uw sociale bijdragen worden berekend in functie van uw inkomen.

Door deze bijdragen krijgt u toegang tot bepaalde rechten zoals ziekte- en invaliditeitsverzekering en wettelijk pensioen.

Bovendien kunt u bij stopzetting of onderbreking van uw activiteit om bepaalde redenen (ziekte, faillissement …) genieten van het systeem van gelijkstelling bij ziekte, overbruggingsrecht, uitkeringen voor mantelzorg …

Voor de vennootschapsbijdragen

Een vennootschap moet eveneens een jaarlijkse sociale bijdrage betalen. We raden u dan ook aan uw vennootschap aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S.

Identificatie bij de btw

Uw dossierbeheerder bij Formalis kan u inlichtingen geven over de onderwerping aan de btw en de keuze van een btw-regeling. Hij kan de nodige formaliteiten ook onmiddellijk uitvoeren.