Ondernemingen

Art III.51 §1 e.v. van het WER betreffende de KBO en de Ondernemingsloketten bepaalt:

Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.

Art XV.77 van het WER voorziet in verschillende geldboetes bij overtreding van deze regel.

Aangezien de KBO de centrale databank is voor diverse administraties, is de kans op ontdekking van een onregelmatigheid reëel. Aarzel niet om bij de minste twijfel contact op te nemen met een van onze Formalisloketten. Een inlichting kost niets.