Subsidies

Om u wegwijs te maken in de subsidies op gewestelijk, federaal en Europees vlak heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht, het portaal met de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Via een zoekmotor kunt u er, alfabetisch of via kernwoorden, alles te weten komen over de beschikbare subsidies. wijdt eveneens een deel van zijn informatie aan de subsidies en financieringen die voor ondernemingen beschikbaar zijn.

Het Waalse gewest publiceert de database MIDAS die de economische steunmaatregelen in het Waalse gewest verzamelt.  Het luik Entreprises van het portaal van het Waalse gewest wijdt eveneens een pagina aan deze steunmaatregelen.

Voor Vlaanderen informeert het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen de toekomstige ondernemers ook over de subsidiemogelijkheden.