Wijzigingen in de KBO

Het woord “Ondernemingsloket” wordt vaak gelijkgesteld met “Startersloket”.

Dat is waar, maar slechts gedeeltelijk …

Bestaande ondernemingen zijn verplicht elke wijziging van adres, toegang tot het beroep of activiteit te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • De wijziging van de maatschappelijke zetel van een rechtspersoon gebeurt door neerlegging van de beslissing van de Algemene Vergadering op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
  • De wijziging van de woonplaats van een zelfstandige als natuurlijke persoon bij het gemeentebestuur wijzigt de gegevens van het rijksregister die onmiddellijk in de KBO worden opgenomen.

Het blijft echter de verplichting van elke onderneming om de wijzigingen van adres, toegang tot het beroep of activiteit van de vestigingseenheden te laten registreren in de KBO.

Het WER Boek III stelt de onderneming verantwoordelijk voor deze aangifte op straffe van geldboetes. In een extreem geval kan een rechtbank de onderneming in het ongelijk stellen zonder zelfs de grond van de zaak te beoordelen.

Een bezoek aan het ondernemingsloket dat € 89,50 kost, is dus zeker verantwoord, vergeleken bij alle moeilijkheden die een onwettige situatie met zich mee kan brengen.

Hierbij mogen we niet vergeten dat de administraties zich steeds meer beroepen op de KBO in de geest die de overheid in 2003 heeft gewild: “Eén plaats waar de ondernemer slechts één keer zijn gegevens aanpast”.