Uw project

Is het zover? Hebt u het idee van de eeuw? U wilt een project opstarten maar alles is nog niet erg duidelijk in uw hoofd? Zorg ervoor weloverwogen beslissingen te nemen, uw project te valideren en uzelf alle kansen op succes te geven!

Hiertoe zijn er twee kernfases: de uitwerking van het project en de opstelling van een businessplan.

Uitwerking van het beroepsproject

Eerst er vooral moet men zijn idee verfijnen. Voor een leeg blad blijven zitten, kan erg verwarrend blijken als men niet weet waar te beginnen. Het is een kwestie van methode.

Maak in eerste instantie een lijst van uw beroepservaring, uw vaardigheden en kwaliteiten. Beeld u in dat u gaat solliciteren voor de job van uw dromen. Vraag uzelf af wat voor u belangrijk is.

Vertrek daarvan om inlichtingen te vragen over de beroepen die bij u passen en het best overeenstemmen met uw verwachtingen en uw waarden. Zijn er nieuwe horizonten waaraan u nog nooit hebt gedacht? Informeer ernaar.

Verlies de realiteit van de markt en uw persoonlijke verplichtingen nooit uit het oog.

Businessplan of ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is de salesportfolio van uw beroepsproject. Het is bestemd voor derden, eventuele investeerders, financiële instellingen … en dient om hen ervan te overtuigen dat uw project aantrekkelijk en leefbaar is. Het zal ook een oriëntatiepunt voor u zijn in elke fase van uw project.

Over het algemeen bevat het 5 grote delen:

  • Algemene voorstelling: stel een slogan op met daarin het belangrijkste element van uw project dat zin geeft om meer te ontdekken. Wees duidelijk, bondig en wek belangstelling op!
  • Producten en diensten: beschrijf nauwkeurig en helder de producten en diensten die u op de markt brengt.
  • Marktstudie: bewijs dat u de markt kent waarop u zich wilt profileren. Uw product of dienst moet aan een behoefte beantwoorden en het publiek moet het willen kopen.
  • Strategie: leg uit hoe u uw activiteit gaat opstarten en uitbouwen. Vertel wat uw positie ten opzichte van uw concurrenten zal zijn. Stel een kalender met uw acties op.
  • Financieel plan: bewijs dat uw project uitvoerbaar is en toon uw potentieel aan met cijfergegevens. Aarzel niet uw berekeningen en tabellen uit te leggen.

Een businessplan moet niet zeer lang zijn. Het moet wel volledig zijn en een overzicht geven van uw activiteit in de komende jaren.  Het doel is te overtuigen, maar u moet wel realistisch zijn. Analyseer de risico’s en laat geen plaats voor twijfel.  Bewijs uw kennis van het project en geef anderen zin om met u samen te werken.

Subsidies

Om u wegwijs te maken in de subsidies op gewestelijk, federaal en Europees vlak heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht, het portaal met de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Via een zoekmotor kunt u er, alfabetisch of via kernwoorden, alles te weten komen over de beschikbare subsidies. wijdt eveneens een deel van zijn informatie aan de subsidies en financieringen die voor ondernemingen beschikbaar zijn.

Het Waalse gewest publiceert de database MIDAS die de economische steunmaatregelen in het Waalse gewest verzamelt.  Het luik Entreprises van het portaal van het Waalse gewest wijdt eveneens een pagina aan deze steunmaatregelen.

Voor Vlaanderen informeert het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen de toekomstige ondernemers ook over de subsidiemogelijkheden.