Aanvullende diensten

Het zelfstandigenstatuut biedt veel vrijheid maar men moet er ook veel tijd aan besteden. Geen zorgen, u  staat er niet alleen voor. De speciaal opgeleide medewerkers van Formalis kunnen u helpen bij het vervullen van de verschillende administratieve verplichtingen. Zo hebt u meer tijd voor uw nieuwe activiteit.

Ons aanbod voor starters en zelfstandigen

Ondernemingsloket Formalis

 • Administratieve formaliteiten om een onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Aanvraag van verschillende licenties en vergunningen
 • Aanvraag van een btw-nummer

Sociaal Verzekeringsfonds

 • Berekening en inning van de driemaandelijkse sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Berekening en inning van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage
 • Beheer van de sociale uitkeringen: overbruggingsrecht, uitkeringen voor mantelzorg, moederschapshulp
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan zelfstandigen met betrekking tot hun rechten en plichten en de evolutie van de sociale wetgeving

Kinderbijslagfonds

 • Beheer en uitbetaling van gezinsbijslag en geboortepremies

Ons aanbod voor werkgevers

Sociaal Secretariaat

 • Administratieve formaliteiten verbonden met de indienstneming van personeel
 1. Inschrijving bij de RSZ
 2. Inschrijving bij de verschillende instellingen
 3. Opstelling van het arbeidsreglement
 4. Opstelling van de arbeidsovereenkomsten
 • Berekening van de lonen van de werknemers en de bezoldiging van bedrijfsleiders
 1. Uitvoering van de wettelijke formaliteiten
 • Dagelijks juridisch advies in verband met de sociale wetgeving

Andere diensten

Gezondheidszorg

Ziekenfonds

Hospitalisatieverzekering

Subsidies

Voor projecten met betrekking tot uw personeel , het milieu, innovatie
Voor de uitbreiding van uw onderneming

Verzekeringen

Arbeidsongevallenverzekering

Gewaarborgd inkomen (bij ziekte en ongeval)

Groepsverzekering

Secure-Up

 1. Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen en starters

Aanvullend pensioen:

 1. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
  Individuele pensioentoezegging (IPT)
  Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)