Eén loket voor buitenlandse ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de erkende ondernemingsloketten (EOL), opgericht in 2003, beantwoorden aan het doel van administratieve vereenvoudiging dat door de federale regering werd vooropgesteld. Een Europese richtlijn, Dienstenrichtlijn genoemd, benadrukt dit doel tot vereenvoudiging.

Op 28 december 2009 wordt Formalis het uniek contactpunt voor de Belgische of Europese ondernemer waar hij alle aanvragen kan indienen met betrekking tot formaliteiten die verbonden zijn met:

  • zijn vrije dienstverlening in België;
  • zijn vrijheid om zich in België te vestigen.

Het één-loket krijgt een specifiek bevoegdheidsniveau naargelang het soort vergunning (toegang tot het beroep, levensmiddelen, vervoersvergunning):

Informatie en tussenpersoon:

  • Informatie: het loket informeert de onderneming over de vergunning;
  • Tussenpersoon: het loket dient de aanvraag bij de bevoegde administratie in rechtens de onderneming.

Informatie en begeleiding:

  • Informatie: het loket informeert en helpt de onderneming om haar dossier aan te vullen teneinde de aanvraag in te dienen.
  • Begeleiding:  het loket informeert de onderneming over de voortgang van de ingediende  procedure.

Informatie en vergunning:

  • Informatie: het loket informeert de onderneming;
  • Vergunning: het loket is bevoegd om een uitspraak over de ingediende vergunningsaanvraag te doen.