Aanvullende diensten

Het zelfstandigenstatuut biedt veel vrijheid maar men moet er ook veel tijd aan besteden. Geen zorgen, u  staat er niet alleen voor. De speciaal opgeleide medewerkers van Formalis kunnen u helpen bij het vervullen van de verschillende administratieve verplichtingen. Zo hebt u meer tijd voor uw nieuwe activiteit.

Ons aanbod voor starters en zelfstandigen

Sociaal Verzekeringsfonds

 • Berekening en inning van de driemaandelijkse sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Berekening en inning van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage
 • Beheer van de sociale uitkeringen: overbruggingsrecht, uitkeringen voor mantelzorg, moederschapshulp
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan zelfstandigen met betrekking tot hun rechten en plichten en de evolutie van de sociale wetgeving

Kinderbijslagfonds

 • Beheer en uitbetaling van gezinsbijslag en geboortepremies

Ons aanbod voor werkgevers

Sociaal Secretariaat

 • Administratieve formaliteiten verbonden met de indienstneming van personeel
  • Inschrijving bij de RSZ
  • Inschrijving bij de verschillende instellingen
  • Opstelling van het arbeidsreglement
  • Opstelling van de arbeidsovereenkomsten
 • Berekening van de lonen van de werknemers en de bezoldiging van bedrijfsleiders
  • Uitvoering van de wettelijke formaliteiten
 • Dagelijks juridisch advies in verband met de sociale wetgeving

Andere diensten

Gezondheidszorg

 • Ziekenfonds
 • Hospitalisatieverzekering

Subsidies

 • Voor projecten met betrekking tot uw personeel , het milieu, innovatie
 • Voor de uitbreiding van uw onderneming

Verzekeringen

 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Gewaarborgd inkomen (bij ziekte en ongeval)
 • Groepsverzekering
 • Secure-Up
 • Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen en starters
 • Aanvullend pensioen
  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
  • Individuele pensioentoezegging (IPT)
  • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)