Raadpleging van de KBO

Wilt u ondernemingsgegevens raadplegen in de KBO ?

Public search

Zowel ondernemingen als privépersonen kunnen gegevens van een onderneming opzoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Hiervoor is geen machtiging nodig.
Klik hier om Public Search te raadplegen.

Private search

In bepaalde gevallen kunt u als onderneming bepaalde gegevens van uw onderneming wijzigen in de KBO. De persoon die voor de onderneming gemachtigd is dit te doen, moet in het bezit zijn van officiële tokens.
Klik hier om Private Search te raadplegen.