Tarieven

januari 2023

Inschrijvingsplichtige ondernemingen – Geregistreerde Entiteiten

A. Inschrijving

1 Inschrijvingsplichtige onderneming 101 € Bevat één ingeschreven vestigingseenheid
2  Inschrijving van een bijkomende vestigingseenheid   101 €  Per ingeschreven vestigingseenheid
3 Inschrijving van Ivzw’s en stichtingen  Gratis

B. Wijziging aangaande de onderneming

1 Toevoeging, schrapping of vervanging van de personen die de ondernemingsvaardigheden bewijzen  101 €
2 Wijziging van de aanvangsdatum van Inschrijvingsplichtige onderneming 101 €
3 Wijziging van de stopzettingsdatum van Inschrijvingsplichtige onderneming 101 €

 

C. Wijziging aangaande de vestigingseenheid

1 Toevoeging, schrapping of vervanging van de economische activiteiten van een vestigingseenheid  101 € Per gewijzigde vestigingseenheid
2 Wijziging van de aanvangsdatum van een vestigingseenheid  101 € Per gewijzigde vestigingseenheid
3 Wijziging van de stopzettingsdatum van een vestigingseenheid  101 € Per gewijzigde vestigingseenheid
4 Wijziging van de localisatie van een vestigingseenheid 101 € Per gewijzigde vestigingseenheid

 

D. Doorhaling

1 Stopzetting van een geregistreerde entiteit 101 € Per doorgehaalde vestigingseenheid
2 Stopzetting van een vestigingseenheid 101 € Per doorgehaalde vestigingseenheid

 

E. Combinaties

1 Alle combinaties van B1, B2 en B3  101 €
2 Alle combinaties van A2, C1, C2, C3, C4 en D2  101 € Per ingeschreven, gewijzigde of doorgehaalde vestigingseenheid 
3 Alle combinaties van elementen van E1 met elementen van E2  101 € Per ingeschreven, gewijzigde of doorgehaalde vestigingseenheid 

Uittreksels uit de kruispuntbank van ondernemingen

1 Officieel uittreksel ter gelegenheid van een inschrijving, wijziging, doorhaling  Gratuit Inbegrepen in de wettelijke handeling. 
2 Herinschrijving, wijziging, doorhaling van een niet-commerciële onderneming   14,50 €
3 Gecertificeerd uittreksel 20,00 €

 

Vervangende ondernemer

 

1 Inschrijving in het register van vervangende ondernemers  39.00€ Voor reeds ingeschreven ondernemingen

 

Kaarten voor ambulante handel of voor kermisactiviteiten

 

1 Machtiging als werkgever 150 € Toekenning
2 Machtiging als werkgever 50 € Wijziging, vervanging
3 Machtiging als aangestelde A (ambulante handel)  100 € Toekenning, wijziging, vervanging
4 Machtiging als aangestelde-verantwoordelijke (foorkramers)  100 € Toekenning, wijziging, vervanging
5 Machtiging als aangestelde B (ambulante handel)  100 € Toekenning voor onbepaalde duur
6 Machtiging als aangestelde B (ambulante handel)  50 € Toekenning voor bepaalde duur
7 Machtiging als aangestelde B (ambulante handel)  50 € Wijziging, vervanging

 

Beroepskaart voor vreemdelingen (buiten EG)

1 Beroepskaart 140 € Aanvraag
2 Geldigheidsduur 90 € Per jaar geldigheid

 

BTW

 

1 Formaliteiten voor de identificatie (604a) 70,00 €
2 Formaliteiten voor een wijziging (604b)  55,00 €
3 Formaliteiten voor de stopzetting (604c) 55,00 €

Formaliteiten

 

1 Identificatie EDRL – Identificatie van een dienstverlener  101 €
2 Licentie Beenhouwer-Spekslager (niet meer in Vlaanderen vanaf 01/01/2018) 70,00 €
3 Inspectie van de voedselketen – FAVV  70,00 €
4  Inschrijvingsrecht syndicus 101 €

 

Diversen

1 Correctie van anomalieën  60,50€ Kan ook gratis rechtstreeks bij KBO
2 Bewijs van ondernemingsvaardigheden buiten KBO   70,00€ Bij negatief resultaat : 36.30€
3 Neerlegging ter griffie 121,00 € Buiten griffie– en publicatiekosten
4 Consultatie + dossierskosten 121.00 €