Beroepsbekwaamheid: andere sectoren

De volgende beroepen behoren tot deze categorie:

Slager-groothandelaar:

Aankoop van slachtvee en doorverkoop in het groot na slachting of aankoop en verkoop in het groot van vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in hoofd- of bijberoep, voltijds of deeltijds en dit in de loop van de laatste 10 jaar.

Restaurateur of traiteur-banketaannemer:

Bereiding van warme of koude maaltijden die bestemd zijn om ter plaatse in de zaak (restaurateur)  te worden gebruikt en de bereiding van warme of koude maaltijden die bestemd zijn om door de traiteur-banketaannemer te worden opgediend buiten de zaak. Bereiding betekent hier elke handeling waarbij een gerecht wordt klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of  ontdooid.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in hoofd- of bijberoep, voltijds of deeltijds en dit in de loop van de laatste 10 jaar.

Brood- en banketbakker:

Bereiding van bakkerijproducten en/of bepaalde banketbakkerijproducten, namelijk producten op basis van soezenbeslag en bladerdeeg, schuimgebakjes, diverse vetdegen, biscuits en cakes, petits fours, taartjes en taarten.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in hoofd- of bijberoep, voltijds of deeltijds en dit in de loop van de laatste 10 jaar.

Droogkuiser-verver:

Droogkuisen of verven van kledingstukken, huishoudlinnen of bedrijfslinnen of terbeschikkingstelling  van droogkuisinstallaties.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in hoofd- of bijberoep, voltijds of deeltijds en dit in de loop van de laatste 10 jaar.

Installateur-frigorist:

Vervaardiging, montage, onderhoud en/of herstelling van koelkringen in huishoudelijke toestellen,  koelkringen van commerciële en/of industriële installaties, koeleenheden. Een koelkring is het geheel van de technische werkwijzen om temperatuur te verlagen in lichamen, gassen of fluïda, hetzij met een gascompressiemachine, hetzij met een machine gebaseerd op absorptiesystemen,  hetzij met een ander procedé volgens de ontwikkeling van de techniek ter zake.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in hoofd- of bijberoep, voltijds of deeltijds en dit in de loop van de laatste 10 jaar.