Heeft u bepaald wie de werkelijke controle uitoefent over uw onderneming?

Ter herinnering, in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van illegale praktijken moet elke onderneming zijn UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) aangeven.

Eind september was door de FOD Financiën tot 31 december 2019 een gedoogperiode ingelast om ondernemingen in staat te stellen nodige stappen te zetten om hun UBO’s te registreren.

Elke onderneming die zich binnen die termijn niet in orde heeft gesteld, riskeert boetes van 250 tot 50.000 euro.

Bij het begin van het nieuwe jaar merkt de FOD Financiën echter op dat veel bedrijven nog niet aan het proces zijn begonnen. In eerste instantie zullen de bedrijven hiervan op de hoogte worden gebracht via een herinnering maar in een latere fase zullen boetes worden opgelegd.

Doe dus zo snel mogelijk het nodige om u aan deze verplichtingen te conformeren en vermijd zodoende uiterst onaangename verrassingen!

Voor meer informatie: