Wegens de coronacrisis werd de vervaldag van de jaarlijkse forfaitaire vennootschapsbijdrage, bestemd voor het sociaal statuut van zelfstandigen, verschoven van 30 juni naar 31 oktober van dit jaar. Die vervaldag zal niet verder worden uitgesteld. De bijdrage is dus te betalen uiterlijk tegen 31 oktober 2020.

Ter herinnering: het bedrag van deze jaarlijkse bijdrage is afgestemd op de omvang van de vennootschap (balanstotaal).

Voor het jaar 2020 is de forfaitaire jaarlijkse vennootschapsbijdrage bepaald op 347,50 euro. Voor vennootschappen die het vorige boekjaar een balanstotaal hadden van meer dan 702.954,47 euro (bedrag bepaald bij koninklijk besluit van 25 maart 2020), bedraagt de bijdrage 868,00 euro.