Vlaanderen heeft de vestigingsreglementering afgeschaft. Dat kan problemen geven voor Vlaamse aannemers die hun beroepsvaardigheden bij gevolg niet bewezen hebben wanneer zij in Brussel of Wallonië willen werken. Zoals de zaken er nu voorstaan is niet bekend hoe een rechter zal reageren wanneer er een betwisting ontstaat over het afgeleverde werk in een dergelijk geval. Hij zou kunnen oordelen dat de aannemer in overtreding met de Brussels of Waals reglementering heeft gewerkt.

De Confederatie Bouw raadt de Vlaamse aannemers aan om voorzorgsmaatregelen te nemen: hun beroepsvaardigheden bewijzen in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten opnemen, zelfs is dat niet meer verplicht. Formalis, het ondernemingsloket van de bouwsector, doet dat voor u.