Op 28 februari 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Dit betekent dat het vennootschapsrecht en de wetgeving rond verenigingen volledig hernieuwd is. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Het nieuwe wetboek vormt voor ondernemers de gelegenheid om stil te staan bij de belangrijke juridische facetten die gepaard gaan met het uitbouwen van een onderneming.

Het nieuwe wetboek treedt al in werking op 1 mei 2019 voor nieuwe op te richten vennootschappen en verenigingen en bestaande vennootschappen dienen zich aan de nieuwe wetgeving aanpassen naar aanleiding van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024.

Meer informatie vindt u in deze brochure