Vóór 30 september 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van Belgische rechtspersonen (vennootschappen, tijdelijke maatschappen, vzw’s, stichtingen en zo meer) worden geregistreerd in het nieuwe UBO-register. Het gaat meer in het bijzonder om het aangeven van de natuurlijke personen die de effectieve controle uitoefenen op het beheer van de vennootschap.

De nieuwe verplichting is er gekomen in het kader van de strijd tegen witwassen en financiering van illegale praktijken.

Tot op vandaag zou slechts 12% van de vennootschappen het nodige hebben gedaan en dat terwijl onder meer de bestuurders van de onderneming een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 5.000 euro en/of een administratieve geldboete van minimum 250 tot 50.000 euro riskeren bij niet-naleving.

We raden u dan ook aan om het nodige nu al te doen en zeker niet te wachten tot de laatste dag.

Aarzel niet het ondernemingsloket Formalis te contacteren voor meer inlichtingen of rechtstreeks contact te nemen met u boekhoudkantoor

Meer info : FOD Financien