Beroepsbekwaamheid: Activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

Tot de activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen behoren: verkoop en herstelling van fietsen, verkoop van tweedehandsvoertuigen, onderhoud van motors, motorvoertuigen met 3 of 4 wielen en bromfietsen. De bekwaamheid die u hiervoor moet bewijzen is verdeeld in twee soorten: intersectorale en sectorale beroepsbekwaamheid.

De intersectorale beroepsbekwaamheid verwijst naar de nodige algemene kennis voor de verschillende activiteiten.

De intersectorale beroepsbekwaamheid moet worden bewezen door ieder persoon  die één of meer van de volgende activiteiten voor rekening van derden wil uitoefenen:

  • herstelling en onderhoud voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen
  • verkoop aan eindgebruikers van gebruikte motorvoertuigen
  • herstelling of wijziging van het koetswerk van motorvoertuigen, uitgezonderd de werken met speciale technieken die uitsluitend bedoeld zijn ter verfraaiing.

De in dit besluit bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.

De intersectorale beroepsbekwaamheid verwijst naar de specifieke beroepskennis met betrekking tot:

Rijwielen:

Verkoop van rijwielen aan gebruikers of herstelling van rijwielen voor rekening van derden.

Motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton:

Herstelling en onderhoud voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa tot 3,5 ton.

De in dit besluit bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.

Motorvoertuigen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton:

Herstelling en onderhoud voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton.

De in dit besluit bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.

U kunt uw beroepskennis bewijzen met een diploma of praktijkervaring. Meer bepaald  betreft het 5 jaar in bijberoep of deeltijds of 3 jaar in hoofdberoep of voltijds en dit in de loop van de laatste 15 jaar.